Tuesday, November 22, 2016

Fornebu november 2016

Billedkunstner Christine Istad har laget Fornebus lengste kunstverk; et 100 meter langt. Januar 2016 - november 2017.
fotografisk verk på byggegjerdene langs Snarøyveien. Inspirasjonen til kunsten har hun hentet lokalt, fra de mange lagene med historier som finnes på Fornebu, fra den tiden da området var en flyplass og fram til i dag. Christine Istads har laget et stedsrelatert verk, fargesterkt og vakkert, bestående av fotografier og karttegninger fra Fornebu og Snarøya. Kunstverket peker både bakover og framover i tid og viser plantegninger av flyplassen fra 1940 og 1989 sammen med arkitekttegninger av boligblokkene som skal bygges på Hundsund.
Det er OBOS Fornebulandet som står bak prosjektet. OBOS Fornebulandet bygger for øyeblikket 152 nye leiligheter i den gamle «rusegropa» til Fornebu Lufthavn, kalt Hundsund Tun 7, og ønsker å bidra positivt til området som er i endring. Derfor har de tatt i bruk byggegjerdene rundt byggeplassen til å vise kunst. Deler av kunstverket er lyssatt, og fremstår som små lysende vinduer der man kan se gjenstander og spor fra området. Andre deler av kunstverket er laget i speilfolie. 
Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for prosjektet.

Legg til bildetekst


Monday, August 08, 2016

Avtrykk av Tid, juli 2016


Billedkunstner Christine Istad har laget Fornebus lengste kunstverk; et 100 meter langt 
fotografisk verk på byggegjerdene langs Snarøyveien. Inspirasjonen til kunsten har hun hentet lokalt, fra de mange lagene med historier som finnes på Fornebu, fra den tiden da området var en flyplass og fram til i dag. Christine Istads har laget et stedsrelatert verk, fargesterkt og vakkert, bestående av fotografier og karttegninger fra Fornebu og Snarøya. Kunstverket peker både bakover og framover i tid og viser plantegninger av flyplassen fra 1940 og 1989 sammen med arkitekttegninger av boligblokkene som skal bygges på Hundsund.
Det er OBOS Fornebulandet som står bak prosjektet. OBOS Fornebulandet bygger for øyeblikket 152 nye leiligheter i den gamle «rusegropa» til Fornebu Lufthavn, kalt Hundsund Tun 7, og ønsker å bidra positivt til området som er i endring. Derfor har de tatt i bruk byggegjerdene rundt byggeplassen til å vise kunst. Deler av kunstverket er lyssatt, og fremstår som små lysende vinduer der man kan se gjenstander og spor fra området. Andre deler av kunstverket er laget i speilfolie.
Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for prosjektet.


Tuesday, January 19, 2016

Fornebu - Avtrykk av tid

Visual artist Christine Istad has drawn inspiration from Oslo Airport, Fornebu when she made this 100 meter long artwork.
In the new town emerging at Fornebu there are layers of stories from the time when the area was an airport and until today.
Through Christine Istad their photographs and drawings from the period 2000 - 2015, we see these layers in the form of stories, memories, track and visions. OBOS Fornebulandet want to contribute positively to this area which is changing and adopting building fences to display art.